Skip to Store Area:

Gratis bezorgd

Sponsoring


•    Sponsor aanvraag

•    Sponsor projectenSponsor aanvraag

Wandel-Geest sponsort graag uw vereniging, bedrijf, club of project indien het gerelateerd is aan de wandelsport. Wandel-Geest is een snelgroeiende webshop waarbij een zo breed en diep mogelijk assortiment wordt aangeboden wat te maken heeft met de wandelsport. Ons team bestaat uit meerdere enthousiaste medewerkers die passie hebben voor het wandelen. Wilt u dat Wandel-Geest uw sponsor wordt? Stuur dan onderstaande punten naar: marketing@wandel-geest.nl

•    Naam contactpersoon

•    Telefoonnummer contactpersoon
•    Naam vereniging, bedrijf, club of project
•    Plaatsnaam
•    Website
•    Voorstel sponsoring
•    Gewenste termijn van sponsoring

Sponsor projecten

Wandel-Geest sponsort het Fonds Psychische Gezondheid. Het Fonds Psychische Gezondheid is een goed doel met een missie. Zij werken aan een samenleving waarin:

•    Minder mensen psychische problemen hebben,
•    Iedereen met psychische problemen een goede en passende behandeling krijgt,
•    Chronisch psychiatrische patiënten een volwaardige plaats hebben in de samenleving,
•    Mensen gewoon over psychische problemen durven te praten.

Het project waar Wandel-Geest sponsor van is, heet: 'Beweeg mee'.

Met het project Beweeg mee wil het Fonds Psychische Gezondheid mensen met en zonder psychische problemen stimuleren om samen te gaan wandelen en nordic walken. Het Fonds wil psychische problemen bespreekbaar maken. Het beste middel tegen vooroordelen is direct contact met elkaar. Bijvoorbeeld door samen te wandelen of te nordic walken. Het afgelopen jaar zijn op de volgende zes locaties wandelingen georganiseerd: Amsterdam, Heemskerk, Utrecht, Heerenveen, Gouda, Halseren. Aankomend jaar zullen er nog 4 wandelingen op andere locaties worden georganiseerd. Om u zelf in te schrijven, bekijk hier de website van het project Beweeg mee. 


Zie ook:   Over Wandel-Geest - Contact gegevens
Of:   Het totale klantenservice overzicht